flags

Bejelentkezés, regisztráció

Csapatban történő motorozás szabályai

Általános szabályok:

 1. A csapat minden egyes tagjára külön-külön, egyénileg vonatkoznak a KRESZ előírásai!
 2. Baleset esetén amennyiben azt a csapatban motorozó okozza, a felelősség a Túravezetőre nem ruházható át!
 3. TILOS a kereszteződéseket, körforgalmat stb. lezárni, más közlekedőt haladása során akadályozni, veszélyeztetni!
 4. TILOS a konvojnak forgalmi helyzet miatt álló kocsisorok között „előrefurakodnia”!

Túravezető felelőssége:

 1. Amennyire a körülmények megengedik, legyen tisztában az útvonallal, a tervezés során jelöljön ki pihenő és tankolási helyeket, lakott területek szélén találkozási pontokat!
 2. Az indulás előtt tartson rövid eligazítást, különös figyelemmel az általános szabályokra! Határozza meg mindenki helyét az oszlopban!
 3. Öt főt meghaladó létszám esetén jelölje ki a következő csoportot, azok Túravezetőit, számukra biztosítsa a túra írásos tervezetét! A konvojok között határozza meg a követési távolságot, mely minimum 50 méter legyen!
 4. Igyekezzen főleg nagyobb túrák esetén az útvonalról mindenkinek írásos anyagot adni, melyen legyenek feltüntetve a pihenő és tankoló helyek, a találkozási pontok, fontosabb telefonszámok, címek. (rendőrség, kórház, külképviselet stb.)
 5. A haladás során a KRESZ előírásainak betartása mellett olyan sebességet diktáljon, hogy a mögötte motorozók azt szabálysértés elkövetése nélkül is tartani tudják, valamint vegye figyelembe az esetleges igényeket, kisebb teljesítményű motorok lehetőségeit!
 6. Abban az esetben, ha valaki úgy közlekedik, hogy azzal saját vagy mások életét, testi épségét veszélyezteti, a Túravezető utasításait nem tartja be, az oszlopot állítsa meg, és a személyt szólítsa fel, hogy távozzon a csoportból!

Túrázó kötelessége:

 1. A kijelölt időpontban köteles pihenten, vezetésre alkalmas állapotban, karbantartott, műszakilag megfelelő, üzemanyaggal megtankolt motorkerékpárral megjelenni! Esetleges késés esetén tájékoztassa (telefon, SMS ) a Túravezetőt!
 2. Maradéktalanul tartsa be a KRESZ előírásait, illetve ha abba nem ütközik, a Túravezető jelzéseit, utasításait.
 3. Ismerje a Túravezető által adott jelzéseket!
 4. Figyeljen társaira, közlekedjen úgy, hogy azokat ne veszélyeztesse! A számára meghatározott helyet csak indokolt esetben hagyhatja el!
 5. Köteles elfogadni a Túravezető által meghatározott útvonalat, de abban az esetben, ha tudomása van arról, hogy az útvonal valami ok miatt (útlezárás, baleset stb.) miatt járhatatlan, a Túravezetőt tájékoztassa!

A csapatos motorozás mindenkitől odafigyelést, felelősségtudatot, és józan gondolkodást követel. Nemcsak magunk épségéért vagyunk felelősek, vigyáznunk kell a többi motorosra is, folyamatosan figyelemmel kell tartanunk mind az előttünk, mind a mögöttünk haladókat. A csapatban való motorozás nagy felelősség társainkkal szemben, ezért fontos hogy mindenki tisztában legyen a saját és a motorkerékpárja teljesítőképességével és ezek szerint motorozzon!

Kézjelek:

Állj!

Magasra emelt nyújtott bal kar, tenyér előre néz! Ha a manőver közben a Túravezető az útszélére húzódik, akkor a többi motorkerékpárral mögötte, a lehetőségek szerint az úttest szélére húzódva, egy sorban kell megállni.

Lassíts!

Bal, nyújtott kar váll és comb közötti folyamatos le-felmozgatása, lefelé fordított tenyérrel

Gyorsíts!

Bal karral, felfelé mutató tenyérrel könyökből kb. vízszintes helyzetből a váll felé történő ismételt intések.

Működve felejtett irányjelző!

Bal kézzel „csipegetés” mutatása

Menj előre!

Ezt a jelzést a túravezető a közvetlenül mögötte haladónak mutatja oly módon, hogy a lehetőségek szerint rámutat, majd maga elé int.

Egyes sor!

A bal kezével maga mögé mutat, majd magasra nyújtott mutató újjal jelzi az alakzatot.

Kettes sor!

A bal kezével maga mögé mutat, majd magasra nyújtott mutató és középső újjal (V ujjak) jelzi az alakzatot.

Húzódj le az úton!

Bal kezével szélesen többször a sisak fölé int, miközben az út széle felé mutat.

Veszély az úton!

A megfelelő oldalon kézzel vagy lábbal a veszély irányába mutat (dög, kátyú, szennyeződés stb.).  Ha a közlekedési helyzet lehetővé teszi a veszélyre lehetőleg kézzel mutasson rá.
Amennyiben a forgalmi szituáció megengedi, a Túravezető által adott kézjelzést a mögötte haladó motorosok ismételjék meg (hírlánc). Amennyiben nem indokolt, a Túravezetőn kívül más jelzéseket ne adjon!

Haladás az úton:

Az egyik legfontosabb dolog az úton, hogy milyen alakzatban motorozunk. Az egymás melletti motorozás semmilyen körülmények között nem ajánlott, mivel nem biztosít elég helyet a manőverezésre. A legtöbb esetben a klasszikus "lépcsőzetes" (cikk-cakk) alakzat a legmegfelelőbb. Ebben a helyzetben a Túravezető a sáv bal harmadán halad, míg a következő motoros kb. 1 másodpercnyi távolságra ugyan azon sáv jobb oldalán motorozik. Ideális esetben így minden motoros 2 másodpercnyi távolságra van az előtte haladótól. (Nagyon fontos figyelni a követési távolság felvételénél, hogy teljesen más a fékútja egy choppernek, sportmotornak, túramotornak!)

A lépcsőzetes (cikk-cakk) haladás előnyei:

 • Kevesebb helyet foglal el az úton a konvoj
 • Minden motoros számára elegendő hely jut a manőverezésre
 • A motorosok jobban látják egymást

Tilos a konvojban motorozóknak megakadályozniuk, hogy esetlegesen akár az oszlop szétszakadása árán is a motorosok közé más gépjármű besoroljon, tekintettel arra, hogy: „Az előzés végrehajtását a sebesség fokozásával, balra húzódással vagy más módon akadályozni nem szabad”! Az előzni kívánó járművezetőt köteles mindenki akár jobbra történő lehúzódással, lassítással is manőverének végrehajtásában segíteni!
Abban az esetben, ha pl. egy motoros kiállása miatt az alakzat megbomlana, annak ismételt felvétele oly módon történjen, hogy előre mozgással töltsük fel a kialakult rést. Lehetőleg kerüljük ilyenkor a keresztbe történő motorozást.
Fontos, hogy nem szabad felzárkózni az előttünk motorozó mellé! Konvojban haladásnál biztosnak kell lenni abban, hogy soha senki ne haladjon egymás mellett.
Különösen egy hirtelen oldalirányú manővernél és kanyarodásnál fontos a cipzár alakzat betartása, hogy mindenki kényelmesen és biztonságosan vehesse az ívet.
Fontos, hogy az alakzatban tilos előzgetni egymást, mindenkinek a helyén kell haladnia, egészen a megérkezésig.
Amennyiben a forgalmi és útviszonyok megkövetelik, a Túravezető kézjelére a motorosok kötelesek a megfelelő követési távolság  felvétele mellett, egy vonalba, rendeződni!
Egy vonalban történő közlekedés különösen indokolt be nem látható útkanyarulatokban (pl. szerpentin), bukkanóban, előzés megkezdése előtt.

Visszapillantó tükör használata:

Menet közben sokan elfelejtik, hogy a motor mögött ugyanolyan élet van, mint előtte.
Motorozás közben a visszapillantó tükör rendszeres használatával nagyon sok veszélyhelyzetet megelőzhetünk, illetve elkerülhetünk. Továbbá tudni fogsz a mögötted motorozókról is. Így esélyt adsz arra, hogy a karjelzések hátulról előre is működjenek, ne csak hátra.

Együtt maradni:

Az egyik legnagyobb probléma, hogyan marad együtt a csapat. A karjelek segítenek akkor, ha mindenki ismeri, és jól használják. A Túravezető jó előre jelezzen, hogy a jelzés végig érjen a konvojon. A másik nagyon fontos pozíció az utolsó "söprögető" motorosé. Ő a felelős azért, hogy senki sem maradjon le, és ne maradjon egyedül az út szélén ha lerobban.

Útkereszteződések:

A legnagyobb kockázata a kereszteződésen való áthaladásnak van. Minden kereszteződést nagy óvatossággal, biztonságosan és a szabályokat betartva közelítsünk meg. A kereszteződést lezárni TILOS! Minden esetben a biztonság a fontosabb az együtt maradásnál. Esetleges leszakadásnál a Túravezető ha teheti álljon meg, vagy egy sorba rendeződve lassítson amíg a leszakadt társak utol nem érik őket.

Néhány általános tipp a kereszteződésben való áthaladásra:

Áthaladás „elsőbbségadás kötelező” táblával vagy jelzőlámpával irányított útkereszteződésben:
Zárkózz fel olyan szorosra, amilyenre csak lehetséges a gyors és biztonságos áthaladáshoz. Ne motorozz a másik mellett. Vagy egyesével szorosan vagy szoros lépcsőzetes alakzatban haladj át.

Áthaladás STOP táblával ellátott útkereszteződésben:
Ne felejtsd el, hogy a tábla jelzése, a megállási kötelezettség minden motorosra egyénileg KÖTELEZŐ!

Előzés:

A Túravezető jelzi az előzési szándékot, amennyiben úgy ítéli meg, hogy a csapat tud előzni. Egy nagyobb jármű, vagy járműsor előzésénél vegye figyelembe, hogy egyszerre csak egy motor előzhet, hogy váratlan esemény esetén legyen idő a korrigálásra. Előzés után a Túravezető (illetve az első helyen lévő motoros) az előzési sebességgel visszatér a sáv bal első harmadába, helyet hagyva az utána előzőknek. Előzni csak egy sorban szabad, külön-külön, a vezetőnek értékelve, hogy a manőver feltételei fenn állnak-e!

Ha más jármű előzi a konvojt, főleg nagyobb forgalmú utakon, egy sorba rendeződéssel segítsük az előzőt. Sajnos sokszor előfordul, hogy az előzött motoros (mert nem használja tükrét) hirtelen irányváltásra, vagy fékezésre kényszerül a baleset elkerülése érdekében. Ha figyelmetlensége miatt nem engedi el az előzött járművet, a mögötte motorozó társát sodorja veszélybe!

Megállás vészhelyzet esetén:

Amennyiben több csoportból áll a konvoj és valaki technikai problémák miatt megáll, az előtte haladó csapat folytatja útját a következő tervezett megállóig, míg az alakzatot záró motoros a szükséges lépéseket megteszi.

Úthibák, egyéb veszélyforrások jelzése:

Az úton előforduló, kátyú, olajfolt, homok- és sárfelhordás veszélyt képeznek ezért amennyiben előre látható, ki kell kerülni. Amennyiben ez nem lehetséges kerülni kell a hirtelen sebesség és irányváltást. Ez érvényes a nedves útfelületre is. Útjavításoknál célszerű egyes oszlopban áthaladni és a sebességet csökkenteni, mely lehetővé teszi a megváltozott útviszonyokra való megfelelő reagálást.

Parkolás:

Törekedjünk arra, hogy együtt parkoljunk. Ha csak lehetséges, úgy parkolj, hogy motorod már a következő haladási irányban álljon. Kerülni kell a lejtőn való parkolást, ha mégis elkerülhetetlen hagyd a motort sebességben. Vedd figyelembe, hogy kijelölt parkolóhelyen két motorkerékpár is állhat egymás mellett, amennyiben nem foglal el nagyobb helyet mint egy személygépkocsi!

Betervezett megállások:

A túra vagy vonulás megszervezésénél nagy figyelmet kell fordítani a megállások helyszínére is. Az indulás előtt meg kell beszélni, hogy hol van az út folyamán megállóhely, tankolási-, illetve étkezési lehetőség. Az előre eltervezett megállásoktól az időjárás, a forgalom és egyéb, előre nem látható körülmények miatt a túravezető eltérhet. Fontos, hogy a tankolási helyeket mindig a legkisebb hatótávolságú motorokhoz kell igazítani. Természetesen a tankolás miatti megállónál mindenkinek tele kell tankolnia motorkerékpárját!
Ha előreláthatóan fizetős útszakaszt is érint az útvonal, a fizető kapukon való gyors áthaladás érdekében, érdemes az egyik kijelölt motorosnak előre összeszednie az útdíjat, vagy mindenkinek előkészíteni a pontos összeget.

Baleset és intézkedés:

Ha a csapat baleset helyszínéhez érkezik, vagy valaki a csapaton belül szenved balesetet, a túravezető köteles megállítani a csapatot. Indokolt esetben úgy is dönthet, hogy a csapat szóródjon szét és így parkoljon le, így kerülve el a további veszélyes helyzetek kialakulását.
A lehetőségeket figyelembe véve a csapat tagjainak jelzések leadásával segíteniük kell a helyszín biztosítását, amíg az arra hivatott szervek meg nem érkeznek a helyszínre.
Igyekezni kell a sérülteket elsősegélyben részesíteni, és telefonon értesíteni a mentőket, rendőröket, tűzoltókat. Cserbenhagyásos esetben ha lehetséges, vagy szükséges a baleset részleteit rögzíteni kell.

 

Copyright © 2009 --- Justice Law Enforcement Motorcycle Club Hungary --- Minden jog fenntartva.

Design és webfejlesztés:

TremoloWeb_Logo_Sign
honlapkészítés, webdesign, keresőoptimalizálás: www.tremoloweb.hu | autó-motor linkgyűjtemény | Kötelező biztosítás