flags

Bejelentkezés, regisztráció

A szolgálati motorkerékpár története

Az esetleges hiányosságokért, tévedésekért már most elnézést kérek, de írásom arra biztosan jó lesz, hogy nagyvonalakban megismerjük a szolgálati motorkerékpárok történetét. Itt sem tudtam a teljességre törekedni, tekintettel arra, hogy magyar nyelvű anyagot alig találtam, a téma pedig hatalmas, arról nem is beszélve, hogy sok adat nem is publikus. Újabb információk, adatok esetén írásomat folyamatosan bővítem, javítom!

A magyarországi motorkerékpáros szolgálat kialakulása, története

 

image1

Kicsit megelőzve a történeti időrendet, a hazai motorkerékpáros szolgálat bemutatásával kezdeném. Az anyagot a rendőrség honlapján találtam és egészítettem ki az interneten fellelhető fényképekkel.

Magyarországon is voltak már korábban Harley-Davidson rendőrmotorok. A 30-as évek végén Horthy Miklós 16 személyből álló kormányőrsége oldalkocsis Harleykkal biztosította a kormányzó és vendégei útját.

image2

Ezt az elit motoros rendőralakulatot 1934-ben hozták létre. 24 órás készenléti szolgálatot végeztek megfelelő váltásokkal a budavári kormányzói kabinetiroda előtt és a Mosonyi utcai rendőrlaktanyában, motorjaikért az összes motoros, de főleg motoros rendőr irigyelte őket. Az első két motort az alakulat létrehozatalánál vásárolták, ezek 1200-as VDS típusok voltak.

image3

(VDS egy USA rendőrkapitányság előtt)

Majd 1937 őszén az akkori importőrnél, Majláth Mihálynál átvettek hat darab 1300-as UHS-t.

image4

image5

(A H&D UHS civil változata)

Ez a 37 lóerős, oldalt szelepelt motor igazi csodának számított akkoriban. Az állományból megmaradt az országban egy nagyon szépen restaurált, ha nem is oldalkocsis példány, ami látványosan szemlélteti, miért emellett a típus mellett döntött az akkori kormány, ha a saját tekintélye és útja biztosításáról volt szó.

1921. augusztus 1-én rendőr-főkapitányi paranccsal a lovasrendőrség pótlására és a gyalogos rendőrök kiegészítésére Kerékpáros Osztályt szerveztek Budapesten, 60 fővel.

1926. július 29-én indult útjára a Mosonyi utcai laktanyából az első motoros rendőr. A motorkerékpáros rendőrök kezdetben megfigyelő, felderítő, futár és összekötő feladatokat láttak el. 1926. szeptember 9-én alakult meg a Közlekedési Osztag a Kerékpáros Osztály külön csoportjaként, és itt rendszeresítették a motorkerékpárokat.

1928-ban már a gépjárművek ellenőrzése és főleg a gyorshajtások megakadályozása volt a motoros osztaggá szerveződött motorkerékpáros rendőrök fő feladata. Az osztag öt darab motorkerékpárral rendelkezett, motoronként egy vezető és egy intézkedő rendőr teljesített szolgálatot.

1934. augusztus 01-én kezdték meg működésüket a Kerékpáros Osztályon belül a baleseti járőrök. Oldalkocsis motorkerékpárral három fős járőrök látták el ezt a szolgálatot. Néhány év múlva a motorkerékpárokat kétszemélyes Balilla gépkocsik váltották fel.

A motoros osztag 1941-ben már 4 altiszti és 57 fős rendőri létszámmal rendelkezett, s közülük került ki az államfő útját biztosító motorkerékpáros egység is.

1943-ban 24 oldalkocsis és 7 szóló motorkerékpárral láttak el szolgálatot, és további fejlesztésekre lett volna szükség, azonban a II. világháború kitörése miatt erre már nem kerülhetett sor.

1947-ben a fővárosban a járművek száma meghaladta a háború előttit és ez megkövetelte a közlekedési szakterület fejlesztését is.

A BRFK Igazgatási Rendészeti Ügyosztályán 30 fős Közlekedési Ellenőrző részleget hoztak létre, amely beleolvadt az 1948-ban felállított Közlekedési Ellenőrző Őrs szervezetébe. Az őrs ekkor 5 darab Jawa motorkerékpárral rendelkezett.

1950. május 27-én a rendőrség szervezetéről szóló 15400/1950. BM számú rendelettel létrehozták a BRFK-n a Közlekedésrendészeti Osztályt, amely munkájához 14 darab BMW motorkerékpárt kapott. 1954-ben az osztály 10 szóló és 17 oldalkocsis motorkerékpárral rendelkezett.

1960. tavaszán 24 fővel díszmotoros egység alakult a hazánkba látogató államfők és magas rangú személyiségek biztosítására, kísérésére. A feladatokat Simson motorkerékpárokkal látták el, és Szegeden készült, új egyenruhákat viseltek. Bemutatkozásukra Sukarno Indonéz államfő látogatásakor került sor. 1964-ben a szolgálatot 15 darab oldalkocsis BMW, 4 darab M-72-es oldalkocsis motorkerékpárral és 3 darab szóló Pannóniával látták el.

1971-ben történt átszervezést követően a Forgalomellenőrző és Forgalomirányító Osztályból egy osztályt, a Forgalombiztonsági Osztályt hozták létre, ami 5 alosztályból állt. Minden alosztály rendelkezett néhány P-10-es és P-20-as motorkerékpárral.

A ’70-es években egyes megyei rendőr-főkapitányságokon illetve nagyobb városokban is kialakult a motoros járőrszolgálat alkalmazásának igénye.

A 80-as évekre a gépjárművek számának növekedésével egyre gyakrabban alakultak ki forgalmi torlódások a fővárosban. Mivel ezek gócpontjait járőr-gépkocsival képtelenség volt megközelíteni, égetően szükségessé vált egy speciális motoros rendőri szolgálat ismételt megszervezése.

1981. március 01-én 56 fővel Motoros Alosztályt hoztak létre a Forgalombiztonsági Osztályon, ideiglenes jelleggel, és már a következő évben az akkori belügyminiszter-helyettes az ideiglenes jelleget megszüntette, és az alosztály működését jóváhagyta.

1987-ben 100 főre fejlesztették a Motoros Alosztályt. Jelentősen nőtt a technikai ellátottság. A beosztottaknak új motoros védőruhát rendszeresítettek. A szolgálat ellátására 40 darab XJ-650-es Yamaha, 37 darab BMW R-60, és R-65, 30 darab MZ és 16 darab BMW R-65 díszkísérő motor állt rendelkezésre. Ekkor vált először lehetővé, hogy az egész Motoros Alosztály egyszerre ülhetett motorkerékpárra.

image6

Yamaha XJ650 Police

image7

ETZ 251 motorkerékpár

1992-ben a BRFK Közlekedésrendészet neve Közlekedésrendészeti Főosztályra változott. A szervezeti módosítás következtében a Motoros Alosztály kettévált, Motoros „A” és Motoros „B” Alosztályokra. Az állománytábla szerinti rendszeresített létszám alosztályonként 1 + 58 fő volt.

1995. áprilisában a motoros alosztályok 96 fővel teljesítettek szolgálatot, melyhez 15 darab BMW K-75 díszkísérő, 5 darab BMW K-75 kétüléses, 4 darab XJ-650 Yamaha, 21 darab BMW R-65 és 19 darab SR-250 Yamaha motorkerékpár állt rendelkezésre.

image8

BMW K75

Yamaha3

Yamaha1

Yamaha SR-250 Police (gúnyneve, Küklopsz)

 

A közúti forgalom folyamatos növekedése, a szolgálati feladatok ellátása a megyei szervek esetében is szükségessé tette a motoros közlekedési járőrszolgálat felállítását.

A közlekedési állomány által jelenleg használt szolgálati motorkerékpárok összetétele, szolgálati feladat ellátására való alkalmassága, az évi és az összes futásteljesítmények, valamint a beszerzés óta eltelt idő szempontjából is igen változatos képet mutat.

A 207 db szolgálati motorkerékpárra vonatkozóan a beszerzések óta eltelt idő átlagosan 10 év, amellett, hogy 24 db több mint 16 éve került beszerzésre. Az elöregedett járműpark ellenére a motorkerékpárok mindössze 10 %-a áll javítás alatt, és mintegy 6 %-a vár selejtezésre.

A járművek elhasználódottságát jellemzi, hogy az átlagos összes futásteljesítmény megközelíti a 70.000 km-t, és 14 db motorkerékpár összes futásteljesítménye meghaladja a 200.000 km-t, további csaknem 70 db több mint 100.000 km-t futott összesen.

A szolgálati motorkerékpárok legjelentősebb fejlesztésére 10 éve került sor. 1996 végén 22 db, 1997 közepén 20 db, majd 2000 elején újabb 11 db gyári kialakítású BMW motorkerékpár beszerzésére került sor központi forrásokból.

Azóta a rendőri szervek saját költségvetési keretük terhére szereztek be néhány járművet, illetve önkormányzati adományok javították a motorkerékpáros járőrszolgálat jármű-ellátottságát, de központi beszerzésekre nem került sor.

Az utóbbi években azonban elindult egy pozitív folyamat. 2005. évben az OBB vásárolt 10 db Yamahát és jelenleg is folyamatban van 10 db beszerzése. Az OBB tervei szerint a következő motoros szezon elejére beszerzésre kerülhet újabb 10 db motorkerékpár. A Schengen Alap terhére vásárolt 18 db motorkerékpár szolgálatba állítására kerül sor ebben az évben a REBISZ Autópálya Rendőrségnél. Ezekkel a fejlesztésekkel, ha nem is oldódnak meg a motorkerékpáros szolgálat jármű-gondjai, de a legégetőbb problémákat kezelni lehet.

Az érdeklődőknek ajánlom a http://www.policecars.hu/ oldalt, ahol még több Magyarországon rendszeresített szolgálati gépjárművet lehet megtekinteni.

A motorkerékpárosokra vonatkozó baleseti statisztikák hosszú évtizedek óta kedvezőtlenül alakulnak. Néhány motoros rendőrt ért baleset rávilágított arra, hogy részükre külön, speciális oktatást, vezetési tréninget kell tartani. A BRFK-n indult el az első ilyen kezdeményezés, mely országos jelentőségűvé nőtte ki magát. Néhány év után kiderült, hogy már nem elég a gyakorló motoros járőrök által összegyűjtött tapasztalatok átadása, szakképzett oktatók és jól átgondolt tematika alapján kell kiképezni a motoros járőröket, kétévenként pedig ismeretfelújító továbbképzésen kell részt venniük. Ezt a komplex képzést azonban már országos hatáskörrel az Rendészeti Szervek Kiképző Központja végzi nemzetközi tapasztalatokkal is rendelkező oktatókkal.

A motoros járőrszolgálat felszerelése, ruházata a szolgálati formával együtt folyamatosan fejlődött, de még mindig van továbblépési lehetőség a kollégák testi épségének megőrzése, biztonságuk növelése felé. A motorkerékpáros járőrök speciális egyenruhájának gyakran egymásnak ellentmondó kritériumokat kell kielégítenie, ezért nehéz megtalálni az optimális megoldást. Egyszerre kell egyenruha jelleget tükröznie, biztosítani a jó láthatóságot, védelmet kell nyújtania az esetleges bukások során a horzsolások ellen, védenie kell a végtagok izületeit, megfelelő komfortot kell biztosítania a viselő számára különböző időjárási viszonyok között is.

mc-copH2

a 80-90-es évek egyenruhája

motorcycle06

a jelenleg rendszerben lévő motoros egyenruha

Egyetlen másik motorgyártó nem készít olyan régen rendőrmotorokat, mint a Harley-Davidson.

image1

2008-ban volt száz éve, hogy szolgálatba állították az első rendőrségi motorkerékpárt Detroitban.

Közel hetven évnek kellett eltelnie, hogy az amerikai rendőrség más márkához forduljon, hiszen a sok évtizedes együttműködés mindkét oldalnak segített a fejlődésben, és ma is több rendőregység ül az amerikai nagyvason, mint valaha. Egyedül a 70-es, 80-as években volt ez másként, amikor a Harley saját történelme mélypontján elvesztette a rendőrségi megbízások 80 százalékát.

A történet az 1907-es FAM tartóssági versenyen aratott abszolút győzelemmel kezdődött, mely meghozta a Harley-Davidson számára az első rendőrségi megrendelést. 1908-ban a detroiti városi rendőrségnél beüzemeltek egy egyhengeres Harley-t, és ezzel teljesen új fejezetet nyitottak az amerikai rend fenntartásában.

August Vollmer, Kaliforniában 1911-ben szervezte meg az első rendőrségi alegységet.

AugustVollmer

 

1913-ban készült az alábbi fotó egy rendőrségi Harley-Davidson 9-E modellről.

image2

1914.jpg.w560h447

(1914-es H&D 10F modell)

 

Az első világháborúban kb. 20.000 Harley-Davidson motorkerékpár vett részt, melyek megbízhatónak bizonyultak. Mondani sem kell, hogy ez mekkora reklám lehetett abban az időben.

A 20-as évek végén már 3000 rendőrőrsnek volt Harley-s alakulata. Ekkoriban jelentős volt az autók száma az amerikai utakon, de a baleseti statisztika is tragikus méreteket öltött. A kétkerekű nagyvasak gyorsabbak voltak az akkori autóknál, így beváltak a gyorshajtók és szabálytalankodók elfogására. De a szabálytalankodókkal űzött versenyzésben a gyár és a hatóságok egymástól is profitáltak. Fejlesztési szintjüket tekintve a rendőrmotorok mindig egy lépéssel előrébb tartottak a szériánál, és a gyár rengeteg ötletet és visszajelzést kapott a hivatásos pilótáktól, és ez egészen máig nem változott. Például a rendőrmotor Twin Cam erőforrása már évekkel korábban 96 köbinches volt, mint a civil a vásárlóé, a 2008-as rendőrmotor a civilverziónál 3 mm-el nagyobb furatnak köszönhetően már 103 köbinchnél (1688 cm3) tart.

A 30-as években a Harley-davidson eladásai is jelentősen visszaestek, a rendőrségi motorkerékpárok gyártása és kereslete tartotta talpon a vállalatot. 1931-ben vezették be a Servi-car típust, melyet főleg a közlekedésrendészet használt, kiemelten a szabálytalan parkolókkal szemben. A típust 41 éven keresztül gyártották, és nagyon népszerű volt a rendőrök körében.

Az 50-es években a rendőröknek különösen szükségük volt nagyobb teljesítményre, mivel akkoriban az amerikai fiatalok között nagyon divatba jött az utcai versenyzés.

image3

1950 Harley-Davidson Panhead

image4

53 Harley-Davidson Hydra-Glide

image5

59 Harley-Davidson FLH

Ez odáig fajult, hogy a rendőrök saját Hot Rod szakosztályokat nyitottak, hogy szembe tudjanak szállni a fiatalokkal. Ma már nincs ilyen versenyszellemre szükség, viszont a biztonságos futómű és a kényelem fejlesztésében komoly szerepet játszanak a rendőr motorosok, így például az ABS bevezetésénél is kikérték véleményüket. Hogy a sok órás szolgálat közben kellő kényelmet kapjanak a rendőr motorosok, különleges ülést és rugózást készít nekik a Harley.

Napjainkban a Harley-Davidson rendőrségi eladásai több mint  a duplájára növekedett.  A 2001. szeptember 11-én történt tragédia után a Harley-Davidson 37 db. motorkerékpárt adományozott a New Yorki Rendőrségnek.

A Harley-Davidsonnak nem titkolt célja, hogy ismét visszanyerje USA-ban a rendőrségi motorkerékpárok értékesítésének döntő többségét. 2005-ben bevezette  az ABS rendszert, mely sokkal biztonságosabbá tette a rendőrségi modelleket.  2008 ban bevezetésre került a Brembo fékberendezés is. A rendőrségi modellek nagyobb üzemanyag tartályt kaptak, 6 sebességes váltót szereltek be, megerősítették az elektronikai rendszert és komfortosabbá tették a rugózást.

Az aktuális évjáratnál a rendőrök az Elecra Glide (lásd a fenti videó),

image6

a Road King

image7

és a Sportster 883

image8

között választhatnak, és a Harley a mai napig kínálja a rendőrszolgálati oldalkocsit is.

image9

Aztán volt még egy háromkerekű rendőr-Harley is, a Servicar.

image10

Eredetileg azt a célt szolgálta, hogy szükség esetén gyorsan tudjanak kivinni a motoros járőröknek alkatrészt vagy más tartozékot, de később sok esetben járőrszolgálatra is befogták a derék trike-ot. Nem kevesebb, mint 41 évig gyártották ezt az oldalt szelepelt 750-es blokkal ellátott háromkerekűt 1931 és 1972 között, ezeknek a gépeknek hátsó tengelyét a mai napig előszeretettel alkalmazzák a motorépítők trike-okhoz.

Persze az amerikai járőrök különleges igényei sok más országban is megfelelnek, így a Harley ma 45 másik ország rendőrségeinek is szállít motorokat. Ha nem is annyira jellemző és természetes kép a világ más részein az amerikai nagyvason cirkáló rendőrmotoros, de minden képen nagyon meggyőző és tiszteletet parancsoló. És ez minden bizonnyal 100 év múlva is így lesz.

Az Amerikai Egyesült Államokban értelemszerűen a Harley-Davidson rendőrségi típusok terjedtek el, de megtalálhatóak jelenleg is más márkák képviselői. 2005 szeptemberéig Lincolnban a Kawasaki gyártott speciálisan a rendőrség számára kialakított motorkerékpárokat.

image11

image12

 

Sokak szerint a Harley-Davidson már akkora Vas, hogy szinte motorozhatatlan. Azt hiszem, hogy az alábbi videó ékesen bizonyítja, hogy ez a legendás márka avatott kezekben milyen manőverekre képes.

 

Az egyik legismertebb rendőségi motorkerékpárokat gyártó európai vállalat, a BMW

 

bmw_logo_1954

 

kutya

 

Ma már a  BMW gyár adja el a legtöbb rendőrségi motorkerékpárt.  Több mint  80.000  db. BMW motorkerékpár szolgál közel 150 országban.  Az Egyesült Államokban, 225 egységnél BMW  motorkerékpárt használnak.

Mivel az USA a legnagyobb felvevő piac a rendőrségi motorkerékpárok terén is, így a gyártónak nagy kihívás volt, hogy ebből a lehetőségből a legnagyobb szeletet megszerezze. 1997-ben nyerték el a beszállítási jogot, és szorították ki a versenyből a Kawasaki és Harley típusokat. Persze a Harley-Davidson mint hazai márka nem tünhetett el, sőtt az utóbbi időben ismét egyre többet állítanak szolgálatba. Ez a harc nem volt ilyen egyértelmű, hisz egy BMW rendőrségi motorkerékpár sokkal drágább mint a többi típus, de a használhatósága, valamint a motorkerékpár kiemelkedő minősége, biztonsága (ABS) emelte a versenytársak fölé. Döntő tényező volt még a márka legendás megbízhatósága, mely a szolgálatok során is bebizonyosodott, ritka meghibásodása miatt ledolgozta az árában jelentkező többlet költséget.

Jellemzően a BMW a legendás K és RT sorozataiból  készíti el  a speciális rendőrségi modelleket, melyből van olyan is, pl. az R900RT melyet polgári változatban nem gyártanak. A K és RT sorozaton kívül is megtalálhatóak más BMW típusok, de messze nem akkora mennyiségben. A gyártó nagy gondot fordít a rendőrségi kiegészítők tervezésére, gyártására, így azok tökéletesen illeszkednek az adott típushoz.

 

BMW-R900RT-P

 

A BMW R1200RTP USA katalógusa

http://www.brownmotorworks.net/brochure/R1200RTP_Brochure.pdf

 

Jól kezelhető a BMW motorkerékpárja.

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2009 --- Justice Law Enforcement Motorcycle Club Hungary --- Minden jog fenntartva.

Design és webfejlesztés:

TremoloWeb_Logo_Sign
honlapkészítés, webdesign, keresőoptimalizálás: www.tremoloweb.hu | autó-motor linkgyűjtemény | Kötelező biztosítás